Articol Document - Problemele inceputului scolii la 1871 in Valea dintre Jiuri

Se apropie inceputul unui nou an scolar in 2016 cu bune si cu rele. Probleme sunt multe si astazi, lipsa profesorilor fiind una dintre ele. Daca ar fi ca acum sa facem o paralela in timp pana in august 1871, cu ajutorul unor documente nepretuite din punct de vedere istoric pe care am reusit sa le salvam de la ghena de gunoi, aflam ca nici atunci situatia nu era mai roz, lipsa unui invatator pentru Petrila punand sub semnul intrebari inceputul unui nou an scolar in toamna lui 1871.

Va invit ca in continuare sa cititi in premiera aceste documente care sunt scrise in limba vremurilor de atunci, cu aceasta ocazie deschizand o serie de articole document pe care vom incerca sa le postam aici pentru a fi cunoscute si a nu se pierde.

DOCUMENT 14

Nr. 104-1871
Pag.1


Pre Onorate Dle Iureprocesualu!

        De oré ce timpulu pentru inceperea scolei se apropia, şi Comuná Petrilá este fara de invatatoriu ase amu onóre a ve roga ca se binevoiti  a dispone  la antisia Comunala, ca catu mai curendu se si  trimita incóce 6fl. (fiorini n.n.) pentru ruderate(?) ca ase de pe calea concursului, se putem capetá  unu individu aptu.

   Hatiegu in 26 Augustu 871
                                                                                         I. Ratiu

                                                  Pre onor Domn Iureprocesualu
                                                        Sig Puy in / Puiu  


Pag. 4                                                                                                   

                                                                                                                                      Antistia
                                                                                                     Comunala din Petrila,
                                                                                                     se pretendia 6 fl.
                                                                                                     pentru concursu de
                                                                                                     invetietoriu, se recura
                                                                                                     iure  Judeleproces Sig. Puy                                                                                                           Nr. 104 - 871
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DOCUMENT 15

Nr. 163-1871
Pag. 1


Pré onorate Domnule Jureprocesualu!


     Inca in 26 Augustu a.c. Ato 104 am avut onóre a me adresa catra Pré onoratulu Domnu Jureprocesualu, cu rugarea, ca se binevoiti a dispune si îndatora pe antistia comunala din Petrila, ca se trimita la scaunul protopopescu 6 fl spre a se deschide concursul-in jurnale pentru procurarea unui învatatoriu acolo.
      De ore ce inse banii pentru publicarea Concursului nu sa asternutu aici nice pana astadi asé pentru ca Comuná mentionata se nu remana fara invatatoriu si scóla, ci se remana si mai departe conformu oblegamentului seu protocolaru din 9 septembrie 1868, cu toata  onore ve recomand pe absolventul clericu Ioachim Cerbiceanu absolventu clericu, cu rugarea, ca se binevoiti a lu sprijoni-intru ocuoarea postului de docinte in Petrila.
    Cu distinsa stima sunt totdeuna
                                                                                                pré plecatu serv    
   Hatiegu in 1 Novbre 871.v.                                                            Ss

            Pre onor. D. Sigismund de Puy
                              Jureprocesualu 
                                                             in Puiu


Pag.2

                                                                                                                                                         Exped in 1a Novbr 871

                                                                                                                                 Se recomanda Dlui. Iure
                                                                                                                                   proces. Sigism Puy abs.
                                                                                                                             clericu Ioachim Cerbiceanu spre alu spri-
                                                                                                                                      joni pe acesta ca inva-
                                                                                                                            tietoriu in scola de la Petrila

 

                                                                                                                                         Nr 163. - 871
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DOCUMENT 16

Pag. 1Onorate Domnule Protopópe!

 

      Ve amu rugatu prin cateva epistole, semi trimiteti actele ce le amu DVoastra, si neprimindule, prin aciasta ve rog a mile trimite catu mai urginte, nepotendu  ocupá o alta statiune învetetorească fara acestea pana în tempu presentu,  - Eu Domnule namu abdisu din Petrila, fara nu sciu ce au fost causia – In fin ve rogu trimiteţimi actele fiindu ca suntu omu seracu se poci ocupa vreo staţiune de învăţătoriu pe aici – sau Domnule de aveţi vreo staţie vacanta de aceste feliu cu o liafa bunicica, recomendatime, ca se poci suplini aceie ce au restatu in trecutu, di vă urma in venitori.

      Prelanga care ramaiu alu a DVstra supusu

                                                                                      Petru Stancu       

                                                                                         invetetoriu

 Sibielu in 7 Novembre 1871


Adresa e asea:
                        Invetetoriului Petru Stancu
                         postá  ultima Secelu
                                      a
                                  Sibielu


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DOCUMENT 17
Nr. 195  871
Pag. 1


O Escelentia Vostra!

     Aci pré umilitu indrasnescu a asterne in 2 exempl. Contractulu incheiatu intre comuna din  Comitetulu parochialu din Petrila, si intra absolventul clericu Ioachim Cerbiceanu din Chitid ca invetietoriu in Petrila spre inalta aprobare.
     Totodata pre umilitu  préumilitu asternu (text ilizibil din cauza unei pete de cerneală) si tapsa de 10 fl. (florini n.n.).

   Hatiegu in 20 Decembre 1871

I Ratiu

           Se alatura si 2 atestate in origine
                   Atestium clericalu si atest. De cualificatiune Pag.2

                                                                             


                                                                                                           Se cere intarirea Contractului
                                                                                                           pentru   intra Comuna Petrila
                                                                                                         si docintele Ioachim Cerbiceanu

 

                                                                                                                         Nr. 195  871
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extractulu

     Examenului anului scolaru 1870-1871 tinutu în 23 Maiu 1871 din invetiaturile predate Eleviloru in semestrulu I si II- le dinu comuna Petrila protoprsbiteriatulu Hatiegului.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoric:
Puscasu Ioan Dumitru

Completari, editare si punere in pagina:
Florin MugurelComentarii

Postări populare de pe acest blog

Scurt Istoric al mineritului în Valea Jiului

Scurt istoric al bastinasiilor din Valea Jiului - Momarlanii

A fosta odata Uzina de Reparat Utilaj Minier Petrosani (U.R.U.M.P) - Locul unde a luat nastere "Coloana Infinitului lui Brancus"